โครงการศูนย์ปรับปรุงและบำรุงดิน

1305 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
โครงการศูนย์ปรับปรุงและบำรุงดิน
 

ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น แต่มีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากถูกใช้ในทางที่ผิด ถ้าใช้ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา ได้แก่ การปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำๆ ในที่เดิมติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ย่อมทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ ได้ผลผลิตน้อยลง ถ้าต้องการให้ดินมีคุณภาพดีประหยัดต้นทุนการผลิต ต้องใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมและเพิ่มอินทรียวัตถุอย่างเพียงพอหรือปลูกพืชสลับและหมุนเวียน

จากปัญหาดังกล่าวกำลังเป็นปัญหาส่วนใหญ่ในพื้นที่ดินของเกษตรกรตำบลสิงห์ เป็นเหตุให้แผนงานเกษตร เสนอจัดตั้งศูนย์ปรับปรุงและบำรุง เพื่อดูแล บำรุง ทรัพยากรธรรมชาติและระบบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนนำเทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดินไปใช้ในการกระบวรการผลิต ตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม โดยต้องคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ รวมถึงภาระงานตามภารกิจถ่ายโอนที่เกี่ยวข้องในด้านการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และถ้าสำเร็จตำบลสิงห์จะมีแหล่งข้อมูลและแนวทางในการบำรุงรักษาทรัพยากรดินในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเกษตรกรจะสามารถใช้ทรัพยากรดินที่มีคุณภาพเพื่อการเพาะปลูก ส่งผลดีในการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
 
ขอบเขตแนวทางการดำเนินงาน
ฝึกอบรม หัวข้อเรื่อง “การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกเพื่อรักษาทรัพยากรดิน”
วันที่ดำเนินงาน :
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
แผนงานเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้