โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

356 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ากิเลน ดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน และ เคลือบฟลูออไรด์วานิช ให้กับเด็กประฐมวัย ตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

 


ผู้รับผิดชอบ :
ครูวันเพ็ญ แก้วมีมาก

ผู้ดำเนินงาน :

คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ติดต่อประสานงาน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
โทร ๐๓๔ ๖๗๐ ๒๕๑