โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันแม่

359 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันแม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันแม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงบุญคุณของแม่
รู้ถึงความรัก ความอบอุ่นของแม่
และสร้างความรักให้เกิดขึ้นกับครอบครัว


ผู้ดำเนินงาน :
คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ติดต่อประสานงาน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
โทร ๐๓๔ ๖๗๐ ๒๕๑