กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยสนามสร้างปัญญา 4 ฐานการเรียนรู้ผ่านการเล่น

395 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยสนามสร้างปัญญา 4 ฐานการเรียนรู้ผ่านการเล่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยสนามสร้างปัญญา 4 ฐานการเรียนรู้ผ่านการเล่นในวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์


ผู้ดำเนินงาน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
ติดต่อประสานงานโทร ๐๓๔ ๖๗๐ ๒๕๑