โครงการประชุมผู้ปกครอง 2562

241 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการประชุมผู้ปกครอง 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
 
ผู้ดำเนินงาน : 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
แผนงานการศึกษา
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์