แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

308 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศใช้แผน_ปปช_62.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต62.pdf