การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2562

298 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มื่อวันที่ 14- 22 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายสายยันต์   แสงเคลือบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้จัดประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่ เพื่อเพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)