โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

348 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
"15เมษา สงกรานต์บ้านเรา"
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำบุญร่วมเลี้ยงพระร่วมกันในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ และ ส่งเสริมจิตสำนึกความกตัญญูกตเวทีที่แสดงต่อบุพการี และบรรพบุรุษ การรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ด้วยความรักและเคารพ อีกทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นแบบไทย ๆและการละเล่นพื้นบ้าน เช่น ดนตรีไทยรำวงกลองยาว และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ให้รู้จักอย่างแพร่หลาย ฯลฯ ต่อไป
โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมจำนวนมาก
ผู้จัดทำโครงการ นายกฤษดา ผิวอ่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Powered by MakeWebEasy.com