สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562

371 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562

 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562

 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562

 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562

 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562

 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2562

 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2561

 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561