ข่าวประกาศ โครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

358 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 34 เมตร บ้านปากกิเลน หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 34 เมตร บ้านปากกิเลน หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 34 เมตร บ้านปากกิเลน หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงลำห้วยมะไฟ ปริมาตรดินขุุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๙๒๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ ๖ ตำบลสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงลำห้วยมะไฟ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๙๒๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงลำห้วยมะไฟ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๙๒๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี