โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM )

1158 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันนี้ 29-30 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ นำโดย  นายสายยันต์   แสงเคลือบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกอปพร.และประชาชนในตำบลสิงห์    เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดสาธารณภัยอีกทั้งเรียนรู้การพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ให้มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตจากการเกิดภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ