การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการพิจารณา การอนุญาตประกอบกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ

324 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการพิจารณา การอนุญาตประกอบกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยอินทรีย์ผสมปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมี สารปรับปรุงดิน โม่บดดิน ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยน้ำ ของบริษัท กมลชนก ธุรกิจ จำกัด

 

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น_ประชาคม_.pdf

 https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/รายงานการประชุมประชาคม_โรงงานปุ๋ย.pdf

 https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/รายชื่อ.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/หนังสือขออนุญาต_ประกอบกิจการ_อุตสาหกรรม_กจ_.pdf