แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปีงาบประมาณ พ.ศ.2560

212 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปีงาบประมาณ พ.ศ.2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/1_ประกาศใช้แผนปปช_2560.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/2_แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต_2560_นพ_.pdf