แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปีงาบประมาณ พ.ศ.2560

Last updated: Nov 25, 2018  |  39 จำนวนผู้เข้าชม  |  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปีงาบประมาณ พ.ศ.2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/1_ประกาศใช้แผนปปช_2560.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/2_แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต_2560_นพ_.pdf


Powered by MakeWebEasy.com