รายงานการบริหารงบประมาณประปา ตำบลสิงห์

524 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายงาน
การบริหารจัดการงบประมาณ ประปาตำบลสิงห์
 
 
แผนภูมิแสดง รายรับ รายจ่าย และปริมาณการผลิตน้ำประปาประจำเดือน ในปีงบประมาณ 2562