แผนอัตรากำลังสามปี(พ.ศ.2561-2563)

Last updated: Nov 14, 2018  |  64 จำนวนผู้เข้าชม  |  งานบริหารงานบุคคล แผนอัตรากำลัง

บัญชีขอความเห็นชอบอนุม้ัติแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 

แผนอัตรากำลัง ปี 2560 หน้า 1-2

แผนอัตรากำลัง ปี 2560 หน้า 2-2

ดาวโหลดไฟล์  

Powered by MakeWebEasy.com