ข้อมูลสุนัขและแมว ตำบลสิงห์

419 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลสิงห์ ข้อมูล ณ วันที่ 7/8/2561

ข้อมูลสุนัขและแมว ตำบลสิงห์ 2561
ขึ้นทะเบียนประเภทผู้(ตัว)เมีย(ตัว)รวม (ตัว)
มีเจ้าของ383 รายสุนัข6154231038


แมว214220434
รวมทั้งสิ้น8296431472
ไม่มีเจ้าของ14 รายสุนัข

85


แมว

73
รวมทั้งสิ้น

158
 
ยอดรวม จำนวน สุนัข1123
ยอดรวม จำนวน แมว507
ยอดรวมทั้งสิ้น1630