ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (2)

1119 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม เพื่อรับรองคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้มาต้อนรับของ อบต.สิงห์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 55 คน

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม_เพื่อรับรองคณะศึกษาดูงานจาก__1.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา/เช่าเครื่องไฟ เครื่องขยายเสียง ประจำสนามวอลเลยืบอล และสนามกีฬากลาง ของ อบต.สิงห์ โครงการแข่งขันกีฬา สิงห์คัพ ครั้งที่ 18/2561

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างเหมาเช่าเครื่องไฟ_เครื่องขยายเสียง_โครงการแข่งขันกีฬาส.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา สิงห์คัพ ครั้งที่ 18/2561 จำนวน 3 วัน

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างประกอบอาหารสำหรับนักกีฬา_โครงการแข่งขันกีฬาสิงห์คัพ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โครงการแข่งขันกีฬา สิงห์คัพ ครั้งที่ 18/2561

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_เช่าเต็นท์_โครงการแข่งขันกีฬาสิงห์คัพ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เครื่องดื่มและน้ำแข็ง โครงการแข่งขันกีฬา สิงห์คัพ ครั้งที่ 18/2561

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อน้ำดื่ม_เครื่องดื่มและน้ำแข็ง_โครงการแข่งขันกีฬาสิงห์ค.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณสนามกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา สิงห์คัพ ครั้งที่ 18/2561

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างเหมาทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณสนามกีฬา_การแข่งขันกีฬ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 4 รายการ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_ของกองคลัง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุสำนักงาน_ของสำนักปลัด.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล และชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา สิงห์คัพ ครั้งที่ 18/2561

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อถ้วยรางวัล_และชุดกีฬา_ดครงการแข่งขันกีฬา_สิงห์คัพ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำสนามกีฬาให้พร้อมต่อการแข่งขันกีฬา "สิงห์คัพ ครั้งที่ 18/2561"

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำสนามกีฬาให้พร้อมต่อการแข่งขันกีฬา_.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน ปี 2561 

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างทำอาหารกลางวัน_อาหารว่างและเครื่องดื่ม_โครงการฝึกทบทวน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน ปี 2561 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_เช่าเหมารถปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง_โครงการฝึกทบทวนอ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน ปี 2561 จำนวน 1 ป้าย

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างทำป้ายไวนิล_โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การทำแนวป้องกันไฟป่า) ปี 2561 จำนวน 1 ป้าย

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างทำป้ายไวนิล_โครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั_1.pdf

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้