ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

505 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน_ปี2560.pdf

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/งบแสดงฐานะการเงิน_ปี2560.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ข้อมูลรายรับรายจ่าย_ปี2560.pdf