ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (1)

1028 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถังคัดแยกขยะแบบ 3 ช่อง

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างทำถังคัดแยกขยะแบบ_3_ช่อง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะล้อเลื่อน ขนาด 120 ลิตร

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อถังขยะล้อเลื่อน_ขนาด_120_ลิตร.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช่องไอ้โอ หมู่ที่ 4 ตำบลสิงห์ อำเอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็น_1.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายบุญสม หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ อำเอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็น.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 (กิจกรรมซักซ้อมป้องกันการจมน้ำและการกู้ชีพ)

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างทำอาหารกลางวัน_อาหารว่างและเครื่องดื่ม_โครงการซ้อมแผน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ประจำสำนักงาน อบต.สิงห์ หมายเลขทะเบียน บต 6823 กาญจนบุรี ครุภัณฑ์หมายเลข 001-42-0001

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ประจำสำนักงาน_อบต_สิงห์_หมายเลข.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 (กิจกรรมซักซ้อมป้องกันการจมน้ำและการกู้ชีพ) จำนวน 1 ป้าย

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างทำป้ายไวนิล_โครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์_หรือชนิด_LED_แบบ_Network.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน 

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง_จำนวน_2_คัน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การติดต่อชำระภาษี งานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 ป้าย

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การติดต่อชำระภาษี_งานจัดเก็บร.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้านเพื่อนำไปทำการฝึกซ้อม และสำหรับใช้ในวันแข่งขันกีฬา สิงห์คัพ ครั้งที่ 18/2561

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้านเพื่อนำไปทำการฝึกซ้อม_และสำห.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช่องไอ้โอ หมู่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง_โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก_สายทาง.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายบุญสม หมู่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง_โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและวาง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์_จำนวน_3_รายการ_1.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ครุภัณฑ์เลขที่ 416-51-0016 และครุภัณฑ์เลขที่ 416-60-0037

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์_จำนวน_2_เครื่อง_ครุภัณฑ์เลขที่416_51_0016.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416-56-0030

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์_เลขครุภัณฑ์416_56_0003.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นแอนตี้ไวรัส จำนวน 1 แผ่น

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_แผ่นแอนตี้ไวรัส_จำนวน_1_แผ่น.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่อง จำนวน 1 มื้อ สำหรับการประชุมคณะกรรมโครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 (กิจกรรมซักซ้อมป้องกันการจมน้ำและการกู้ชีพ) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างทำอาหารว่าง_จำนวน_1_มื้อ_สำหรับการประชุมคณะกรรมการโครงกา.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง_ประเภทเครื่องตบดิน_จำนวน_1_เครื่อง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อใยหินส่งน้ำทนแรงดัน

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างซ่อมแซมท่อใยหินส่งน้ำทนแรงดัน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_ของกองคลัง_จำนวน_6_รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_ของสำนักปลัด_จำนวน_3_รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อรับรองคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยผู้มาต้อนรับขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม_เพื่อรับรองคณะศึกษาดูงานจาก_.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว_จำนวน_1_รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอก จำนวน 1 อัตรา งานประจำรถเก็บและขนขยะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอก_จำนวน_1_อัตรา_งานประจำรถเก็บและ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดดรัม สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Workcentre 5335 ครุภัณฑ์หมายเลข 417-60-0005 จำนวน 1 ชุด

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อชุดดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษโรเนียว

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อกระดาษโรเนียว_1.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร จำนวน 1 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การทำแนวป้องกันไฟป่า) ปี 2561

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างทำอาหารโครงการทำแนวป้องกันไฟป่า.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับฯ เพื่อประดับตามจุดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกููร

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับประดับจุดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน1รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การทำแนวป้องกันไฟป่า) ปี 2561 จำนวน 2 รายการ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการทำแนวป้องกันไฟป่า.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลสิงห์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กสร้างขวัญกำลังใจวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนวันเด็ก.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าว ประจำหมู่ที่ 1,3,4,5,6 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าว.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จำนวน 2 รายการ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว2รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะศึกษาดูงาน

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างทำอาหารว่างสำหรับรับรองคณะดูงาน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารเพื่อเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการฯและผู้เข้าร่วมการประชุม

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการฯ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จำนวน 7 ป้าย

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างทำป้ายโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันตามดครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อน้ำมันโครงการซ้อมแผนฯ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไอศครีมสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลสิงห์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_ซื้อไอศครีม_โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลสิงห์ โครงการ2561"

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_ซื้อเครื่องเขียน_โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก "สร้างขวัญกำลังใจวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561" จำนวน 4 ป้าย

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างทำป้ายไวนิล_โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ครุภัณฑ์เลขที่ 416-49-0007 และครุภัณฑ์เลขที่ 416-51-0017

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่อง.pdf

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่1 หมู่2 หมู่3 หมู่4 หมู่6 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 9 สาย

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร9สาย.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง(เช่า)เต็นท์ และ จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และผ้าเย็น โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561
https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_ค่าเช่าเต็นท์_น้ำดื่มน้ำแข็ง_จุดตรวจปีใหม่2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปริ้นเอกสารเข้าเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 25 เล่ม

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างปริ้นเอกสารเข้าเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานปี2560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ประจำสำนักงาน อบต.สิงห์ หมายเลขทะเบียน บต 6823 กาญจนบุรี ครุภัณฑ์หมายเลข 001-42-0001

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างซ่อมแซมรถยนต์_ทะเบียนบต6823.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 6 ป้าย และป้ายฟิวเจอร์บอร์ดพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 1 ป้าย

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง จำนวน 9 สายทาง

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างปรับปรุงผิวจราจร9สาย.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษโรเนียว จำนวน 20 รีม

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อกระดาษโรเนียว.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9118 ประจำสำนักงาน อบต.สิงห์ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-47-0002

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ_ทะเบียน81_9118.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้ รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กน 581 กาญจนบุรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-59-0003

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างซ่อมแซมรถตู้ฉุกเฉิน_ทะเบียนกน581.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างจัดทำอาหารว่าง_โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน_หมู่2.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงเคมีดับเพลิงพร้อมบรรจุ ขนาด 15 ปอนด์ โครงการซ้อมแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อผงเคมีดับเพลิง_โครงการซ้อมแผนการป้องกันฯ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV ระบบ Analog

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดCCTVระบบAnalog.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในตำบลสิงห์

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และถุงใส่ขยะ สำหรับการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็น2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็งและถุงขยะ_วันที่5ธันวาคม2560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทองน้อยสำหรับการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อเครื่องทองน้อย_วันที่5ธันวาคม2560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด ทะเบียน กฉ 686 กาญจนบุรี จำนวน 4 เส้น

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ฟอร์ด_กฉ686.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 24 รายการ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อวัสดุสำนักงาน_กองคลัง_24รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อวัสดุสำนักงาน_กองช่าง_2รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อวัสดุสำนักงาน_สำนักปลัด_16รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ Honda ครุภัณฑ์หมายเลข 441-54-0007 จำนวน 1 เครื่อง

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มสันกาวแบบไม่เคลือบ ข้อบัญญัติเรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2560 จำนวน 40 เล่ม และข้อบัญญัติเรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2560 จำนวน 40 เล่ม

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม_ขุดดินและถมดิน_ควบคุมอาคาร.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการตรวจมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) จำนวน 12 คน

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างจัดทำอาหารรับรองคณะกรรมการตรวจมาตรฐานการศึกษา.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว_7รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอกเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของสำนักปลัด จำนวน 1 ราย - นายจิรพัฒน์  สาชล

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างเก็บขยะ11วัน_นายจิรพัฒน์.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอกเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของสำนักปลัด จำนวน 1 ราย - นายเฉลิมพันธุ์  สายทอง

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างเก็บขยะ11วัน_นายเฉลิมพันธุ์.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอไทรโยค จำนวน 1 ราย

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_สำนักปลัด_6รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์งานฝีมือ และนำมาร่วมในงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 6 ใบ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างประดิษฐ์กระทงงานลอยกระทง6ใบ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงกลองยาว จำนวน 1 วง

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างแสดงกลองยาวงานลอยกระทง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ดำเนินการจัดงานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างจัดเตรียมสถานที่งานลอยกระทง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมไทย "งานลอยกระทง ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย" จำนวน 4 ป้าย

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานลอยกระทง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP laserjet tp1005

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์_HP_laserjet_P1005.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-54-0020 จำนวน 1 เครื่อง

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์_กองช่าง_1เครื่อง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดรำลึกพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานด้านประเพณีวัฒนธรรม โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมไทย "งานลอยกระทง ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย"

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดรำลึกพระราชกรณียกิจฯ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อวัสดุสำนักงาน_สำนักปลัด_6รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว_1รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 6 รายการ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อวัสดุสำนักงาน_กองคลัง_6รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาในวันปิยมหาราช เพื่อถวายบังคมพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยะมหาราช" ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผู้ชนะ_จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาวันปิยมหาราช.pdf
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้