ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2561

825 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/แบบ_สขร_1_ธ_ค_60.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/แบบ_สขร_1_พ_ย_60.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/แบบ_สขร_1_ต_ค_60_1.pdf