ประกาศโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

1770 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ อบต.สิงห์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ อบต.สิงห์

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ อบต.สิงห์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ อบต.สิงห์

โครงการสร้างถังคัดแยกขยะแบบ 3 ช่อง

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ตารางแสดงวงเงิน.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/แบบแปลน.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/แบบ_ปร_5.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/แบบ_ปร_4.pdf

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายบุญสม หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์_เรื่อง_ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ_ซอยบ้านนายบุญสม_หมู่1_ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์_e_bidding_.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ_ซอยบ้านนายบุญสม_หมู่1.

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง_หมู่_1.pdf

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช่องไอ้โอ หมู่ที่ 4 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์_เรื่อง_ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก_สายทางช่องไอ้โอ_หมู่4_ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์_e_bidding_.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก_สายทางช่องไอ้โอ_หมู่ที่4.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างหมู่_4.pdf

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางสระ สปก. หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ปร_4_5_สายทางสระ_สปก_หมู่1.pdf

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางเรียบสถานีรถไฟ (เส้นบ้าน อบต.ปรีชา) หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ปร_4_5_สายทางเรียบสถานีรถไฟ_เส้นบ้าน_อบต_ปรีชา_หมู่1.pdf

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางแม่กระบาล (บ้านนายชุ่ม) หมู่ที่ 4 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ปร_4_5_สายทางแม่กระบาล_บ้านนายชุ่ม_หมู่4.pdf

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางเมืองครุฑ หมู่ที่ 6 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ปร_4_5_สายทางเมืองครุฑ_หมู่6.pdf

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านลุงหนุน หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ปร_4_5_สายทางบ้านลุงหนุน_หมู่3.pdf

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านนายเสน่ห์ หมู่ที่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ปร_4_5_สายทางบ้านนายเสน่ห์_หมู่2.pdf

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 6 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ปร_4_5_สายทางบ้านนายสมหมาย_หมู่6.pdf

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านนายบุญมา หมู่ที่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ปร_4_5_สายทางบ้านนายบุญมา_หมู่2.pdf

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางเนินกรวด หมู่ที่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ปร_4_5_สายทางเนินกรวด_หมู่2.pdf

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 บ้านวังสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

              https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ปร_4_โครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญ.pdf

              https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ปร_5_โครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญ.pdf

              https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถังแชมเปญ.pdf

 จ้างเหมาบริการ ของ อบต.สิงห์

              https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.pdf

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้