ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2560

1019 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_2560_ก_ย_60.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_2560_ส_ค_60.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำเดือน_สิงหาคม_2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_ก_ค_2560.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำเดือน_กรกฎาคม_2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_มิ_ย_2560.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำเดือน_มิถุนายน_2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำเดือน_พฤษภาคม_2560.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_พ_ค_2560.pdf

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_เม_ย_2560.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำเดือน_เมษายน_2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_2560_มี_ค_60.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำเดือน_มีนาคม_2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_ก_พ_2560.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำเดือน_กุมภาพันธ์_2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_ม_ค_2560.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำเดือน_มกราคม_2560.pdf

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2559

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำเดือน_ธันวาคม_2559.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_ธ_ค_2559.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำเดือน_พฤศจิกายน_2559.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_พ_ย_2559.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2559

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำเดือน_ตุลาคม_2559.pdf

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_ต_ค_2559.pdf