ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2559

721 จำนวนผู้เข้าชม  | 

1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2558
http://singsaiyok.go.th/images/ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร_2584.1)เดือน ตุ 

2. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
http://singsaiyok.go.th/images/ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร_3745.1)เดือน พฤ

3. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2558 - เดือนมกราคม 2559
http://singsaiyok.go.th/images/ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.pdf

4. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
http://singsaiyok.go.th/images/ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร_3217.1)เดือน ก 

5. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2559
http://singsaiyok.go.th/images/ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร_3745.1)เดือน มี

6. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2559
http://singsaiyok.go.th/images/ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร_3746.1)เดือน เม 

7. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
http://singsaiyok.go.th/images/ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร_3752.1)เดือน พฤ 

8. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2559
http://singsaiyok.go.th/images/ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร_4582.1)เดือน มิ 

9. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
http://singsaiyok.go.th/images/ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร_6523.1)เดือน กรก 

10. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2559
http://singsaiyok.go.th/images/ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร_3185.1)เดือน ส 

11. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2559
http://singsaiyok.go.th/images/ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร_3185.1)เดือน กัน Powered by MakeWebEasy.com