การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเข้าทำลายผลผลิตทางการเกษตร

12 มี.ค. 2562  -  30 ก.ย. 2562

การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเข้าทำลายผลผลิตทางการเกษตร

แผนงานการเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและป้องกันศัตรูพืช เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนกำจัดและควบคุมศัตรูพืช พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการดูแลแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของศัตรูพืชในตำบล ตามกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เรื่องการกำจัดศัตรู จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน้าที่ส่งเสริมอาชีพ ให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิต และลดการใช้สารเคมีในการเกษตรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยชีววิธี มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
-          การควบคุมศัตรูพืชระบาดในพื้นที่ ด้วยชีววิธี ดังนี้

o   ลงพื้นที่รวบรวมศัตรูธรรมชาติในพื้นที่เพื่อขยายและเพิ่มจำนวนให้เพียงพอต่อการระบาด
o   หากศัตรูธรรมชาติในพื้นที่ไม่เพียงพอให้ติดต่อประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับศัตรูธรรมชาติมาปล่อยในพื้นที่

-          เฝ้าระวังและรายงานผลการแพร่ระบาดของศัตรูพืชให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้