โครงการศูนย์ปรับปรุงและบำรุงดิน

7 มิ.ย. 2562  -  7 มิ.ย. 2562


ขอเชิญชวนเกษตรกรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการศูนย์ปรับปรุงและบำรุงดิน

เพื่อฝึกอบรม ในหัวข้อ “การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกเพื่อรักษาทรัพยากรดิน”   

โดยมีกิจกรรมและหลักเกณฑ์ ดังนี้

เปิดรับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวนขั้นต่ำ ๓๐ ราย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

โดยมีหลักสูตรจัดการฝึกอบรม แบบการฝึกศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการศึกษาและฝึกปฏิบัติ ให้เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมอบรม ด้วยหลักสูตร ดังนี้

-          หลักสูตรการศึกษา

แนวทาง     ฝึกอบรม หัวข้อเรื่อง “การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกเพื่อรักษาทรัพยากรดิน”  
ระยะเวลา   ๓ ชั่วโมง

จุดมุ่งหวัง    เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ค่าของดินและตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ ปรับปรุงโครงสร้างดิน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้ใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ลดต้นทุนการผลิต และเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่ได้

จัดการฝึกอบรม การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำ ข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

-          หลักสูตร การประชุมในลักษณะเป็นการระดมความคิด

แนวทาง     จัดประชุมสัมมนาเกษตรกร
ระยะเวลา   ๓ ชั่วโมง
จุดมุ่งหวัง   เพื่อระดมความคิดปัญหาการใช้ดินเพื่อการเพาะปลูก พร้อมนำข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนารักษาทรัพยากรดินในพื้นที่ตำบลสิงห์ต่อไป


ติดต่อประสานงาน

แผนงานเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

โทร. ๐๓๔ ๖๗๐๒๕๓

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้