กลยุทธ์ ที่ ๑๕

อัพเดทล่าสุด: 2019-06-13  |  551 ผู้ชม

กลยุทธ์ การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรมุ่งเน้นการบริการประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๔ มุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันเทคโนโลยี