กลยุทธ์ ที่ ๑๔

อัพเดทล่าสุด: 13 มิ.ย. 2562  |  602 ผู้ชม

กลยุทธ์ การมุ่งเสริมสร้างความปรองดอง สามัคคีในตำบล เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม

อัลบั้มเกี่ยวข้อง

5 รูป,  570 ผู้ชม

22 รูป,  748 ผู้ชม