หมู่3 บ้านหนองปลาไหล

หมู่ 3 บ้านหนองปลาไหล

นายสายชล  ศรีสำลี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านหนองปลาไหล


ประวัติความเป็นมา

บ้านหนองปลาไหล เดิมทีรวมอยู่กับหมู่ 3 บ้านยางโทน ต.ศรีมงคล ซึ่งอยู่คนละฝั่งแม่น้ำ โดยมีนายฮ๊ก เซี่ยงฝุง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้าน คำว่าหนองปลาไหลมาจากหนองน้ำที่มีปลาไหลชุกชุมมากในสมัยก่อนนั้น หนองน้ำแห่งนี้ อยู่ที่บ้านหนองปลาไหล หมู่3 บ้านยางโทน ต.ศรีมงคล ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวกันโดยมีแม่น้ำแควน้อยขวางกั้นเท่านั้น ประชาชนจะไปมาหาสู่กันตลอดเวลา มีท่าข้ามฟากเดิมที่ชุมชนใช้ข้ามไปมาหาสู่ 3 แห่ง คือ ท่าบ้านนายฮ๊ก เซี่ยงฝุง ใช้ข้ามไปบ้านหนองปลาไหลฝั่งบ้านยางโทน ท่าข้ามฟากแพขนานยนต์ข้างสะพานยางโทน ในปัจจุบัน และ ท่าข้ามบ้านผู้ใหญ่หนุน ค้ำชู ในปัจุบัน ใช้ข้ามไปฝั่งชุกไอ้เข้ ต่อมาปี พ.ศ.2519 มีการแบ่งแยกหมู่บ้านและตำบลใหม่ทำให้หมู่ 3 บ้านหนองปลาไหลแยกออกจากบ้านยางโทน สภาพเดิมของหมู่บ้านเป็นป่าไผ่รก มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่จำนวนมาก ราษฎรมีอาชีพตัดไม้ไผ่ขายให้กับโรงงานกระดาษ โดยการล่องแพไปตามลำน้ำแควน้อย- เมืองกาญจนบุรี ไปขายให้กับโรงงานกระดาษในเมือง ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย และปลูกผัก ราษฎรส่วนใหญ่เข้ามาอาศัยในช่วงก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เข้ามาถางป่าจับจองที่ดินทำกินตามกำลังของแต่ละคน และอพยพเข้ามาอยู่เรื่อยๆ 

สภาพสังคมหมู่บ้าน ตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่ดินตามที่ตนเองได้จับจองไม่ได้อยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน

ประเพณีวัฒนธรรม มีตามเทศกาลทั่วๆไป ของชุมชนภาคกลาง เช่น เทศกาลลงแขก เทศกาลงานบุญ งานสงกรานต์ ปัจจุบันเทศกาลงานลงแขกได้หายไป

การละเล่น ในอดีตมีการเล่นโยนลูกช่วง ตี่จับ ในเทศกาลสงกรานต์ ปัจจุบันได้หายไป

ประชากร บ้านหนองปลาไหล ประกอบไปด้วยประชากร จำนวน 91  ครัวเรือน 423  คน แยกเป็น ชาย 202 คน หญิง 221   คน

**สถานที่สำคัญ -


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้