ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 2

   
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง....

       ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตั้ง อยู่ ณ หมู่ 2 บ้านวังสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์ที่มีการบริหารจากกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริ สนับสนุนโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "บ้านวังสิงห์"

หมู่2 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค. จกาญจนบุรี

สนใจสั่งซื้อ หรือ ศึกษาดูงาน ร่วมกิจกรรม สร้างฐานเรียนรู้

โทร 086 613 7462