ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 2

   
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง....

       ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตั้ง อยู่ ณ หมู่ 2 บ้านวังสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์ที่มีการบริหารจากกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริ สนับสนุนโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  034-670253

 
Powered by MakeWebEasy.com