วัดหลวงตามหาบัววัดป่าหลวงตามหาบัว (วัดเสือ)
ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านพุไม้แดง ม.5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ติดต่อสอบถาม โทร 0-3453-1557 , Fax : 0-3453-1558