ฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์


นายสายยันต์   แสงเคลือบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์                                      

นายวินัย  เกิดละมูล                                             นายเอกรัตน์  แซ่ลี้
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์               รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
นางเสาวนิจ  ประทีป
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
Powered by MakeWebEasy.com