โครงสร้างฝ่ายบริหารพนักงานประจำ

 

 

  จ.อ.อัมพร ทองเหลือ

     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

หัวหน้าส่วนราชการ

นายวีระ   ติณภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสุภาลักษณ์ ตั้นยิดเส็ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายไพสิฐฐิ์ แจ่มเหมือน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 ข้อมูล ณ วันที่ 

 
 
Powered by MakeWebEasy.com