บทความข่าวสารหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

image

ข่าวสาร สภา


image

ข่าวสาร ผู้บริหาร


image

ข่าวสาร ปลัด

 • งานบริหารข้าราชการฝ่ายประจำ
image

ข่าวสาร กองคลัง

 • งานจัดเก็บ
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานพัสดุ
image

ข่าวสาร กองช่าง

 • งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
image

ข่าวสาร สำนักปลัด

 • งานสาธารณสุข
 • งานรักษาสิ่งแวดล้อม
 • งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย
 • งานพัฒนาชุมชน
 • งานวิชาการการศึกษา
  • งานธุรการ-บริหารงานทั่วไป
  • งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • งานประปา
 • งานสูบน้ำเพื่อการเกษตร
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานนโยบายและแผน

บทความข่าวสาร การส่งเสริมความโปร่งใส

บทความข่าวสารจากสภา อบต.สิงห์

บทความข่าวสาร ฝ่ายผู้บริหาร

บทความข่าวสาร กองช่าง

บทความข่าวสาร งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด

บทความข่าวสาร งานสูบน้ำเพื่อการเกษตร สำนักปลัด

บทความข่าวสาร งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด

บทความข่าวสาร งานประปา สำนักปลัด

บทความข่าวสาร งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

บทความข่าวสาร งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักปลัด

บทความข่าวสาร งานวิชาการศึกษา สำนักปลัด

บทความข่าวสาร งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

บทความข่าวสาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

บทความข่าวสาร งานรักษาสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด

บทความข่าวสาร งานสาธารณสุข สำนักปลัด

บทความข่าวสาร งานการเงินและบัญชี กองคลัง

บทความข่าวสาร งานพัสดุ กองคลัง

บทความข่าวสาร งานจัดเก็บ กองคลัง

บทความข่าวสาร งานธุรการ กองคลัง

บทความข่าวสาร ธุรการ กองช่าง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้