การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.สิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้เปิดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

เพื่อเป็นช่องทางบริการสาธารณะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตำบลสิงห์ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่าน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์
๑. คำถามจะถูกตรวจสอบคำไม่สุภาพ รวมทั้งการรุกล้ำสิทธิตามกฎหมาย 
๒. คำถามจะถูกส่งไปยังส่วนราชการที่มีหน้าที่โดยตรง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งหน่วยงานแก้ไข 
๓. แจ้งกลับให้ผู้ถามทราบตามช่องทางที่ผู้ถามติดต่อ 
๔. ความช้า / เร็วในการตอบ ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ข้อเท็จจริง ความชัดเจน และข้อมูลในการถาม 
๕. การแสดงความคิดเห็นโดยใช้ "ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน" เป็นช่องทางในการโต้ตอบสื่อสารกัน ระหว่างบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ขอสงวนสิทธิระงับการเผยแพร่ในช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๖. กรณีมีความประสงค์แจ้งร้องเรียนช่องทาง E-mail สามารถส่งข้อมูลได้ที่ sao@singsaiyok.go.th หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๖๗ ๐๒๕๓

การดำเนินการ " ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน " ทั้งคำถาม และคำตอบจะต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนราชการและประชาชน โดยเฉพาะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบหรือเสียหายต่อประโยชน์ได้เสียของบุคคลดังกล่าว/ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคลที่รุกล้ำสิทธิโดยไม่ควร

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์จึงขอสงวนสิทธิในการให้เปิดเผยและลบคำถามหรือตอบคำถามตามกรณีดังกล่าวเผยแพร่เป็นการสาธารณะทาง " ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน " ขอให้ท่านสอบถามเป็นหนังสือโดยตรง ไปยังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ โดยระบุ ชื่อ /สกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการให้ต่อไป

หมายเหตุ ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบเรื่อง ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

ช่องทางติดต่อ/ติดตามผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 แผนการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

 

ตอบกระทู้เมื่อ 4 เม.ย 2567 18:46  โดย ต่อเติมบ้าน

Admin

ตอบ 

6

เข้าชม 

2022

 

ตอบกระทู้เมื่อ 19 ก.พ. 2567 13:26  โดย OKBet

อบต.สิงห์

ตอบ 

15

เข้าชม 

3251

 

ตอบกระทู้เมื่อ 7 ส.ค. 2561 17:41  โดย อบต.สิงห์

อบต.สิงห์

ตอบ 

1

เข้าชม 

1485

 

ตอบกระทู้เมื่อ 15 เม.ย 2567 16:45  โดย jolibet

toan81790

ตอบ 

1

เข้าชม 

20

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

anjalisharma

ตอบ 

0

เข้าชม 

154

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้