องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  
วิสัยทัศน์ “โปร่งใส น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สามัคคี คุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพอเพียง”

    

ITA การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.สิงห์ (EIT)

บทความ ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

บริการ E-Services

ขั้นตอนการให้บริการ E-Service

 1. เข้าเว็บไซต์ www.singsaiyok.go.th   2. เลือกเมนู E-Service   3. กรอกข้อมูล การขอใช้บริการตามแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วน
 4. ส่งข้อมูล/ ยื่นคำร้อง เพื่อยืนยันข้อมูล   5. เสร็จสิ้นกระบวนการ   6. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินการ

ช่องทางติดต่อสำนักงาน และแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์

สื่อประชาสัมพันธ์

รับชมวีดีโออื่นๆของหน่วยงาน ได้ที่

 

วีดีทัศน์ แนะนำองค์กร
กิจกรรมออกกำลังกาย EP1
กิจกรรมออกกำลังกาย EP2

ข่าวสารงานคลัง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ e-GP

ข่าวประชาสัมพันธ์(ทั้งหมด)

ประชาสัมพันธ์ :งานบริการเพื่อประชาชน