ข่าวสาร/กิจกรรม

                  โดย...องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ประจำ ศพด.บ้านวังสิงห์ 1 อัตรา

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

แข่งขันปั่นจักรยาน ประเภททีม คลิ๊กดูรายละเอียด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง1 อัตรา

สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 323 - บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 2,3 ตำบลสิงห์ ยาว 3,500 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,240 ตาราเมตร อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี รายละเอียดตามแบบ อบต.สิงห์ กำหนด

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเรียบทางรถไฟ หมู่ 2 บ้านวังสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการ สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางแสวง หมู่ที่ 3

กิจกรรมและประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ

โครงการ สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางแสวง หมู่ 3

สอบราคาจ้าง, โครงการ, ก่อสร้าง, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ซอยรางกระโดน, หมู่ที่6, บ้านท่าตาเสือ, ตำบลสิงห์, อำเภอไทรโยค, จังหวัดกาญจนบุรี

สอบราคาจ้าง, โครงการ, ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย, ศาลาประชาคม, หมู่ที่ 3

สอบราคาจ้าง, โครงการ, ซ่อมแซมถนนลูกรัง, พุไม้แดง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

Powered by MakeWebEasy.com