ข่าวสาร /กิจกรรม /ประกาศ/ประกวดราคา
                  โดย...องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
แข่งขันปั่นจักรยาน ประเภททีม คลิ๊กดูรายละเอียด
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง1 อัตรา
สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 323 - บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 2,3 ตำบลสิงห์ ยาว 3,500 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,240 ตาราเมตร อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี รายละเอียดตามแบบ อบต.สิงห์ กำหนด
โครงการ สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางแสวง หมู่ที่ 3
โครงการ สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางแสวง หมู่ 3
สอบราคาจ้าง, โครงการ, ก่อสร้าง, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ซอยรางกระโดน, หมู่ที่6, บ้านท่าตาเสือ, ตำบลสิงห์, อำเภอไทรโยค, จังหวัดกาญจนบุรี
สอบราคาจ้าง, โครงการ, ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย, ศาลาประชาคม, หมู่ที่ 3
สอบราคาจ้าง, โครงการ, ซ่อมแซมถนนลูกรัง, พุไม้แดง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเรียบทางรถไฟ หมู่ 2 บ้านวังสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมและประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย