ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี

193 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่นวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน

ของพนักงานส่วนตำบล  พ.ศ.2564

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน_2564.pdf?v=202012190947