กลยุทธ์ ที่ ๘

อัพเดทล่าสุด: 2019-06-13  |  449 ผู้ชม

กลยุทธ์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งประสานงานความร่วมมือกับทุกฝ่าย เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

อัลบั้มเกี่ยวข้อง

ไม่มีอัลบั้มที่เกี่ยวข้อง