กลยุทธ์ ที่ ๔

อัพเดทล่าสุด: 13 มิ.ย. 2562  |  473 ผู้ชม

กลยุทธ์ สังคมสงเคราะห์ การสร้างเสริมกิจกรรมกลุ่มให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิต สามารถพึ่งตนเอง และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง

อัลบั้มเกี่ยวข้อง

ไม่มีอัลบั้มที่เกี่ยวข้อง