กลยุทธ์ ที่ ๓

อัพเดทล่าสุด: 2019-06-13  |  446 ผู้ชม

กลยุทธ์ สาธารณสุข ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ อนามัยของประชาชนให้ตระหนักให้การป้องกันไม่ให้เกิดโรคiะบาดและการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง

อัลบั้มเกี่ยวข้อง

ไม่มีอัลบั้มที่เกี่ยวข้อง