กลยุทธ์ ที่ ๑๒

อัพเดทล่าสุด: 13 มิ.ย. 2562  |  544 ผู้ชม

กลยุทธ์ การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในตำบล ให้มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น และคงอยู่ตลอดไป เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม

อัลบั้มเกี่ยวข้อง

ไม่มีอัลบั้มที่เกี่ยวข้อง