กลยุทธ์ ที่ ๑๖

อัพเดทล่าสุด: 13 มิ.ย. 2562  |  2089 ผู้ชม

กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกและเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จะต้องยืดหลักประโยชน์ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๔ มุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันเทคโนโลยี

อัลบั้มเกี่ยวข้อง

ไม่มีอัลบั้มที่เกี่ยวข้อง