โครงสร้างองค์กร

                          โครงสร้างหน่วยงาน
ฝ่ายสภา/สมาชิกสภาผู้บริหาร        ปลัด อบต.สิงห์          


นายศักดิ์ชาย เสงี่ยมไพศาล
ประธานสภา อบต.สิงห์

 

นายสายันต์ แสงเคลือบ 
นายก อบต.สิงห์

จ.อ.อัมพร ทองเหลือ
ปลัด อบต.สิงห์
สำนักปลัดกองคลังกองช่าง


 
 
 
 
 

นายวีระ  ติณภูมิ 
หัวหน้าสำนักปลัด

 

 
 
 
 
 
 


ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าง

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง

   

            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 


 
นายศักดิ์ชาย เสงี่ยมไพศาล 
ประธานสภา อบต.สิงห์
นายไพศาล ปิ่นวน   
 รองประธานสภา อบต.สิงห์    
 จ.อ.อัมพร  ทองเหลื
 เลขานุการสภา อบต.สิงห์
 

 

            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
  
นายศุภชัย พุ่มปรีชา 
ส.อบต.หมู่ 1

 

 
นายปรีชา  เหลืองประมวล
ส.อบต.หมู่ 1

 
นายศักดิ์ชาย เสงี่ยมไพศาล
ส.อบต.หมู่ 2นายวีระชาติ คิ้วเจริญพร 
ส.อบต.หมู่ 2

 


นายสายชล ศรีสำลี 
ส.อบต.หมู่ 3


นายประเสริฐ กองเงิน
ส.อบต.หมู่ 3


นายไพรัช สิงหรา
ส.อบต.หมู่ 4


นางทำนอง ศรีราจันทร์
ส.อบต.หมู่ 4


นายไพศาล ปิ่นวน
ส.อบต.หมู่ 5


นายชลอ ครุธวงษ์
ส.อบต.หมู่ 5

 


นายสายันต์  เกตุแก้ว
ส.อบต.หมู่ 6

 


น.ส.สุกัญญา  ศรีนิล
ส.อบต.หมู่ 6

 


                             คณะผู้บริหาร
 
 


นายก
นายสายยันต์ แสงเคลือบ

 
 

รองนายกคนที่ 1
นายวินัย เกิดละมูล

 

รองนายกคนที่ 2
นายเอกรัตน์ แซ่ลี้ 

 

เลขานุการนายก
นางสาวพุมรินทร์ ประทีป 

 
                                     สำนักปลัด
 
 


 

จ.อ.อัมพร ทองเหลือ
ปลัด อบต.สิงห์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

นายวีระ   ติณภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด 
 


นายกฤษดา ผิวอ่อน 
นักวิชาการศึกษา

 


 
นายอำนาจ แสงผ่องอำไพ 
นักพัฒนาชุมชน

 


 
นางสาวรัชนี ชัยรักเกียรติ 
เจ้าพนักงานธุรการ

 ว่าง
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 


น.ส.อ้อยทิพย์ จันทราช 
นักทรัพยากรบุคคล
 


พ.จ.อ.สิทธิกร พลฉวี 
จนท.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

 

 
นางศิรินทิพย์ เภาด้วง 
ครู ค.ศ.1

 

 
นางลัดดา เสงี่ยมไพศาล 
ครู ค.ศ.1

 

 

   

 
นางลักขณา สังข์ศรีแก้ว 
ผู้ช่วยสัตวแพทย์

 

 
นายสมพิศ ดอนจุ้ย
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 


 พนักงานขับรถยนต์

 

 
นายธงชัย แก้วมีมาก
จนท.ประปา

 

 
นายประทิน กอฟัก
จนท.ประปา

 


 
นายดำรงค์ศักดิ์ เหลืองประมวล
จนท.ประปา

 


 
นายโกมินทร์ ศรีสำลี
พนักงานสูบน้ำสถานีบ้านหนองปลาไหล

 


 
นางรัตติกาญจน์ ปรีเปรม
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปากกิเลน

 

 
นางอัญชัน สืบสาย
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปากกิเลน

 

 
นางวันเพ็ญ แก้วมีมาก
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านวังสิงห์

 


 

 

น.ส.ปาริชาติ แผลงปาน
ผู้ดูแลเด็ก 

  
นายมงคล อนันสลุง 
คนงานทั่วไป

 


                                      กองคลัง
 
 

 

จ.อ.อัมพร ทองเหลือ
ปลัด อบต.สิงห์
 

 

 

ว่าง

 

 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง


น.ส.เรณู แขวงอินทร์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

น.ส.ฐานิตา แช่มช้อย

เจ้าพนักงานพัสดุ 


น.ส.เกศสรินทร์ เนียมประยูร
จพง.จัดเก็บรายได้ 

นางรัตนา ทิพรักษ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

 
น.ส.ณาตยา บุญเปรม
จพง.จัดเก็บรายได้
                                     กองช่าง
 
 
 

จ.อ.อัมพร ทองเหลือ
ปลัด อบต.สิงห์

 
 
 


ว่าง 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 


 

 

 


นายสมปอง   ศรอารา 
นายช่างโยธา
 
ว่าง 

 

ผช.นายช่างโยธา
                          

 

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.
Powered by MakeWebEasy.com