ข่าวสาร จาก อบต.สิงห์

ข่าวสาร จาก อบต.สิงห์....
 

     วันที่ลงประกาศ                                        
ประกาศเรื่อง      
 16 ตุลาคม 2554 ชาวบ้านตำบลสิงห์ และอบต.สิงห์ ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.โผงเผง อ.ป่าโมก อ่างทอง (ชมภาพกิจกรรม)
ตุลาคม 2554 ประกาศ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ดูรายละเอียด)
22 กันยายน 2554 โครงการอบม ประกวด มารยาทไทย (ชมภาพกิจกรรม)
20 กันยายน 2554 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน(ชมภาพกิจกรรม)
14-15 กันยายน 2554 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลสิงห์
(ชมภาพกิจกรรม)
22 สิงหาคม 2554 งานกีฬาท้องถิ่นไทรโยค ประจำปี 2554
(ชมภาพกิจกรรม)
24 สิงหาคม 2554 งานรับเงินกองทุนแม่เพื่อแผ่นดินของหมู่บ้านหนองปลาไหล ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
(ชมภาพกิจกรรม)
11 สิงหาคม 2554 งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554
(ชมภาพกิจกรรม)
20 -22 กรกฎาคม 2554 เข้าข่ายอบรมพุทธบุตร ของเด็กและเยาวชน ตำบลสิงห์ ประจำปี 2554 
(ชมภาพกิจกรรม)
19 กรกฎาคม 2554 ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2554
(ชมภาพกิจกรรม)
3 สิงหาคม 2554 พาเด็กเข้าชมป่าชุมชน 
(ชมภาพกิจกรรม)
15 กรกฎาคม 2554 งานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554
(ชมภาพกิจกรรม)
6 มิถุนายน 2554 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิด ของ ตำบลสิงห์ 
(ชมภาพกิจกรรม)
26-28 เมษายน 2554 อบรมเยาวชน 2554
15 เมษายน 2554 งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๔
(ชมภาพกิจกรรม)
6 เมษายน 2554 พาผู้สูงอายุไหว้พระ 2554
(ชมภาพกิจกรรม)
18 กุมภาพันธ์ 2554 วันมาฆบูชา 2554
(ชมภาพกิจกรรม)
27มกราคม 2554 อบรม รณรงค์เกษตรกรป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งสีชมพูมันสำปะหลัง
18 - 27 มกราคม 2554 การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทรโยคสัมพันธ์ ปี 54
29 พฤศจิกายน 2553 กีฬาศรีชยสิงห์เกมส์ ครั้งที่ 5/53  
27 พฤศจิกายน 2553 กีฬาสิงห์คัพ ครั้งที่ 11/53
21 พฤศจิกายน 2553 ลอยกระทง ประจำปี 2553
23 ตุลาคม 2553 กิจกรรม วันปิยะมหาราช ของ อบต.สิงห์ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 23 ต.ค.53 (ชมภาพกิจกรรม)
14 มกราคม 2553 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ประจำปีงบประมาณ 2554
21 กันยายน 2553 การฝึกทบทวนให้กับ อปพร.และ จนท.กู้ภัย 21-23 ก.ย.53 (ชมภาพกิจกรรม)
  โครงการปลูกป่าเเฉลิมพระเกียรติ ฯ วันที่ 15 ก.ย. 53(ชมภาพกิจกรรม)
  โครงการครอบครัวอบอุ่น ก.ย. 53 (ชมภาพกิจกรรม)
  อบรมเยาวชน ประจำปี 53 (ชมภาพกิจกรรม)
  โครงการอบรม อสป. มิถุนายน 53(ชมภาพกิจกรรม)
  งานเกษตร "คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่" ณ อบต.สิงห์ ส.ค. 53 (ชมภาพกิจกรรม)
  อบต.สิงห์ ได้รับรางวัล อปท.ดีเด่นด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม (รายละเอียด)
  รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 3 อัตรา (รายละเอียด)
  การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 52 (รายละเอียด)
  ประกาศกำหนดขนาด อบต.สิงห์ เป็นขนาดกลาง (คลิกที่นี่)
ข่าวประกาศตรวจรับงาน

 

 
 วันที่ลงประกาศ                                                               
ประกาศเรื่อง
24 สิงหาคม 2554 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันและเวลา ตรวจรับงานโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน (ดูรายละเอียด)
22 สิงหาคม 2554 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันและเวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน สายวัดวังสิงห์  หมู่ 2 (ดูรายละเอียด)
17 สิงหาคม 2554 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันและเวลา ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์(ดูรายละเอียด)
2 มิถุนายน 2554 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันและเวลา ตรวจรับงานโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายหลังวัดหนองปรือ หมู่ 4(ดูรายละเอียด)
25 พฤษภาคม 2554 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันและเวลา ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาขยายท่อส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบบ้านหนองปลาไหล หมู่ 3(ดูรายละเอียด)
 
 ข่าวประกาศสอบราคาประกวดราคา
 
ลำดับที่  
    
     วันที่ลงประกาศ                                                                                      
ประกาศเรื่อง
1 6 มกราคม 2553 สอบราคาจัดซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน 6 จุดพร้อมติดตั้ง โดยรอบศาลาเอนกประสงค์ ของ อบต.สิงห์
2 13 มกราคม 2553 สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
3   สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ประจำสำนักงาน อบต.สิงห์
4 16 กุมภาพันธุ์ 2553 สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายวัดปากกิเลน หมู่ 1
5   สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านหนองปรือ-ปราสาทเมืองสิงห์ หมู่ 4
6 30 เมษายน 2553 จ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน สายไร่นอก-บ่อขยะ หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
7   จ้างเหมาต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
8   จ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
9 30 สิงหาคม 2553 จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
10   จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไร่นอก-ไร่ยูงทอง หมู่ที่ 1 บ้านปากกิเลน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
11 14 กันยายน 2553 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านวังสิงห์ หมู่ที่ 2 บ้านวังสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
12 28 มีนาคม 2554 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายหลังวัดหนองปรือ หมู่ 4 บ้านหนองปรือ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
13 28 มีนาคม 2554 สอบราคาจ้างเหมา โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลาไหล หมู่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
14 1 มิถุนายน 2554 สอบราคาจ้างเหมา โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังสิงห์ หมู่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
15 28 มีนาคม 2554 สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน สายหน้าวัดวังสิงห์ หมู่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
16 28 มีนาคม 2554 สอบราคาจ้างเหมา โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน หมู่ 1 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
17 9 สิงหาคม 2554 สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 5
18 9 กันยายน 2554 สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
     
 

สรุปประจำเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2549 - ปัจจุบัน

 
ข่าวจาก...นโยบายและแผน
 
ลำดับที่ วันที่ลงประกาศ ประกาศเรื่อง
1 1 ธันวาคม 2553 งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2553

ข่าวจาก...สภา
 
ลำดับที่ วันที่ลงประกาศ ประกาศเรื่อง
1 16 กุมภาพันธ์ 2553 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 1/2553 ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2553
2 15 มิถุนายน 2553 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 2/2553 ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2553
3 23 กรกฎาคม 2553 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 3/2553 ระหว่างวันที่ 2-20 สิงหาคม 2553
4 5 ตุลาคม 2553 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัย สามัญ วิสามัญ สมัยที่ 1/2553 วันที่ 11 ตุลาคม 2553
5 1 พฤศจิกายน 2553 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัย สามัญ วิสามัญ สมัยที่ 2/2553 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
6 25 กุมภาพันธุ์2554 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัย สามัญ วิสามัญ สมัยที่ 1/2554 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2554 
7 1 มีนาคม 2554 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัย สามัญ วิสามัญ สมัยที่ 2/2553 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2554 


Powered by MakeWebEasy.com