รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร
15 ตุลาคม 2558 (382 คน)
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย