ประกาศสอบราคา ประจำปีงบประมาณ2560
08 สิงหาคม 2560 (4 คน)
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกำนันบุญสม หมู่ที่1 บ้านปากกิเลน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
http://singsaiyok.go.th/images/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก_ซอยบ้านกำนันบุญสม_ม.pdf

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสายชล หมู่ที่3 บ้านหนองปลาไหล ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
http://singsaiyok.go.th/images/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก_สายบ้านนายสายชล_ม.pdf

3. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช่องไอ้โอ หมู่ที่4 บ้านหนองปรือ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
http://singsaiyok.go.th/images/โครงการปรับปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก_สายทางช่องไอ้โอ_ม.pdf
 
เนื้อหาอื่นๆ
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย