ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
16 มิถุนายน 2560 (10 คน)
1. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
http://singsaiyok.go.th/images/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์.pdf 

2. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายทางหลังศาลาประชาคม บ้านวังสิงห์ หมู่ที่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

http://singsaiyok.go.th/images/โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายทางหลังศาลาประชาคม หมู่ที่2 ต.pdf 

3. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายทางช่องไอโอ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 4 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
http://singsaiyok.go.th/images/โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายทางช่องไอโอ หมู่ที่4 ต.pdf 

4. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายทางหนองยิงเสือ บ้านพุไม้แดง หมู่ที่ 5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
http://singsaiyok.go.th/images/โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายทางหนองยิงเสือ หมู่ที่5 ต.pdf 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายกำพล บ้านท่าตาเสือ หมู่ที่ 6 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
http://singsaiyok.go.th/images/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายกำพล หมู่ที่6 บ้านท่าตาเสือ.pdf
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย