โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน
ฝ่ายสภา/สมาชิกสภาผู้บริหาร        ปลัด อบต.สิงห์          


นายศักดิ์ชาย เสงี่ยมไพศาล
ประธานสภา อบต.สิงห์

 

นายสายันต์ แสงเคลือบ 
นายก อบต.สิงห์

จ.อ.อัมพร ทองเหลือ
ปลัด อบต.สิงห์
สำนักงานปลัดส่วนการคลังส่วนโยธา


น.ส.ปิยฉัตร เพียงสุวรรณ์ 
หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

นางสาวเรณู แขวงอินทร์
หนัวหน้าส่วนกองคลัง
ว่าง
   

enlightenedฝ่ายสภา/สมาชิกสภา 

 
นายศักดิ์ชาย เสงี่ยมไพศาล 
ประธานสภา อบต.สิงห์
นายไพศาล ปิ่นวน   
 รองประธานสภา อบต.สิงห์    
 จ.อ.อัมพร  ทองเหลื
 เลขานุการสภา อบต.สิงห์
 


enlightenedฝ่ายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 


 
นายศุภชัย พุ่มปรีชา 
ส.อบต.หมู่ 1

 

 
นายปรีชา  เหลืองประมวล
ส.อบต.หมู่ 1

 
นายศักดิ์ชาย เสงี่ยมไพศาล
ส.อบต.หมู่ 2นายวีระชาติ คิ้วเจริญพร 
ส.อบต.หมู่ 2

 


นายสายชล ศรีสำลี 
ส.อบต.หมู่ 3


นายประเสริฐ กองเงิน
ส.อบต.หมู่ 3


นายไพรัช สิงหรา
ส.อบต.หมู่ 4


นางทำนอง ศรีราจันทร์
ส.อบต.หมู่ 4


นายไพศาล ปิ่นวน
ส.อบต.หมู่ 5


นายชลอ ครุธวงษ์
ส.อบต.หมู่ 5

 


นายสายันต์  เกตุแก้ว
ส.อบต.หมู่ 6

 


น.ส.สุกัญญา  ศรีนิล
ส.อบต.หมู่ 6

 


enlightenedผู้บริหาร....
 
 


นายก
นายสายยันต์ แสงเคลือบ

 
 

รองนายกคนที่ 1
นายวินัย เกิดละมูล

 

รองนายกคนที่ 2
นายเอกรัตน์ แซ่ลี้ 

 

เลขานุการนายก
นางสาวพุมรินทร์ ประทีป 

 
 
 enlightenedสำนักงานปลัด
 
 


 

จ.อ.อัมพร ทองเหลือ
ปลัด อบต.สิงห์
 
 


 

นางสาวปิยฉัตร เพียงสุวรรณ์ 
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.สิงห์
 


นายกฤษดา ผิวอ่อน 
นักวิชาการศึกษา

 


 
นายอำนาจ แสงผ่องอำไพ 
นักพัฒนาชุมชน

 


 
นางสาวรัชนี ชัยรักเกียรติ 
เจ้าพนักงานธุรการ

 
 
นายปรีชา เพชรสุมทร
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวดนิตา จันฤาไชย 
บุคลากร

 


พ.จ.อ.สิทธิกร พลฉวี 
จนท.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

 

 
นางศิรินทิพย์ เภาด้วง 
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

 

 
นางลัดดา เสงี่ยมไพศาล 
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

 


 
นายอุทิศ รงค์ฤทธิไกร
พนักงานสูบน้ำสถานีบ้านท่าช้าง

 

 
นางลักขณา สังข์ศรีแก้ว 
ผู้ช่วยสัตวแพทย์

 

 
นายสมพิศ ดอนจุ้ย
พนักงานขับรถยนต์

 

 
นายชัยชนะ หลักทอง
พนักงานขับรถยนต์

 

 
นายธงชัย แก้วมีมาก
จนท.ประปา

 

 
นายประทิน กอฟัก
จนท.ประปา

 


 
นายดำรงค์ศักดิ์ เหลืองประมวล
จนท.ประปา

 


 
นายโกมินทร์ ศรีสำลี
พนักงานสูบน้ำสถานีบ้านหนองปลาไหล

 


 
นางรัตติกาญจน์ ปรีเปรม
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปากกิเลน

 

 
นางอัญชัน สืบสาย
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปากกิเลน

 

 
นางวันเพ็ญ แก้วมีมาก
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านวังสิงห์

 

 
นางสาวเข็มทอง  ศรีสำลี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านวังสิงห์

 


 
นายมงคล อนันสลุง 
คนงานทั่วไป

 


enlightenedส่วนการคลัง....
 
 

 

จ.อ.อัมพร ทองเหลือ
ปลัด อบต.สิงห์
 
 

นางสาวเรณู แขวงอินทร์
หัวหน้าส่วนกองคลัง
 

น.ส.เกศสรินทร์ เนียมประยูร
จพง.จัดเก็บรายได้ 4

นางรัตนา ทิพรักษ์
จนท.การเงินและบัญชี

 
น.ส.ณาตยา บุญเปรม
จนท.จัดเก็บรายได้
enlightenedส่วนโยธา....
 
 
 

จ.อ.อัมพร ทองเหลือ
ปลัด อบต.สิงห์

 
 
 


 
-ว่าง-
หัวหน้าส่วนโยธา

 
 

นายหาญณรงค์ บุญยัง 
ผช.ช่างโยธา
 
 

นายวาทิต ประทีป 
คนงานทั่วไป

 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.
Powered by MakeWebEasy.com