ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป

 

ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป

 
 
 
สภาพทั่วไป                 ตำบลสิงห์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 22 กม. ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กม. 
มีเนื้อที่ 87 ตร.กม. หรือ 54,375 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำ 
อาณาเขต ทิศเหนือ ติด ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ทิศใต้ ติด ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติด ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดแม่น้ำแควน้อย 
จำนวนประชากร                             จำนวน 987 ครัวเรือน ประกอบไปด้วยประชากรจำนวน 4,565 คน แยกเป็น ชาย 2,270 คน หญิง 2,295 คน 
การปกครอง ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน คือ
   หมู่ 1 บ้านปากกิเลน
   หมู่ 2 บ้านวังสิงห์
   หมู่ 3 บ้านหนองปลาไหล
   หมู่ 4 บ้านหนองปรือ
   หมู่ 5 บ้านพุไม้แดง
   หมู่ 6 บ้านท่าตาเสือ
สภาพเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรม ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ข้าวโพด และเลี้ยงสัตว์บางส่วน
สภาพสังคม - ด้านการศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนประถมขยายโอกาส 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง คือ
1. โรงเรียนบ้านวังสิงห์ (โรงเรียนขยายโอกาส)
2. โรงเรียนวัดปากกิเลน
3. โรงเรียนบ้านหนองปรือ
4. โรงเรียนบ้านพุปลู                                    
5. โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์
แหล่งท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ 
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์(ปราสาทเมืองสิงห์)
วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันนโน
ป่าชุมชนบ้านวังสิงห์ 
 


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  
 


 
Powered by MakeWebEasy.com