...นโยบาย... แผนพัฒนา ... ข้อบัญญัติ ....

 
วิสัยทัศน์ อบต.สิงห์

คุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
 
   

 


 แผนดำเนินการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ. 2557 – 2561 )

 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย